Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 30. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6a 7a 8a 9a 9
Špaček Jan - - .. .. - Hn
Zápotocká Romana .. .. .. .. Di Kr
Boudná Marcela No No No No No No
Hásek Tomáš .. .. - - Of - Be Be
Ročková Lenka Sl Hd .. Hd - - .. -
Vorlíček Čestmír Sa Sa Sa Sa Sa Sa
Zábrahová Petra Sl - - Sl .. - Sl
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Králová Jana
3 navíc ANJ 1.S (sk2) 26 přespočetná hod.
4 navíc ANJ 1.T (1sk) 26
5 navíc ANJ 3.S (sk2) 18 přespočetná hod.
6 supl. (Za PPŠ) ANJ 2.T 25 přespočetná hod.
Diviš Jiří
5 supl. (Za PPŠ) MAT 1.S 25 přespočetná hod.
Benešová Dana
1 navíc CJL 1.T 41 za odpadlou
8a spojeno (Hs PPŠ) TLV 4.T mim
9a spojeno (Hs PPŠ) TLV 4.T mim
Hladíková Hana
2 supl. (Ra PPŠ) VOB 1.S 35 přespočetná hod.
3 navíc KVE 3.T (3T) 35
4 supl. (Ra PPŠ) KVE 3.T (3T) 32 přespočetná hod.
Hliněný Josef
3 navíc MYS 3.T (2R3R)+ 38 přespočetná hod.
6 supl. (Sc nem) ZAM 1.T 38/1 přespočetná hod.
Novotná Naděžda
0 navíc ODV 3.K mim za odpadlou
0 spojeno (Ba PPŠ) ODV 2.K (1K2K)+ mim
0 odpadá ODV 2.S (odv1) změna hodiny
1 navíc ODV 3.K mim za odpadlou
1 spojeno (Ba PPŠ) ODV 1.K (1K2K)+ mim
1 odpadá ODV 2.S (odv1) změna hodiny
2 navíc ODV 3.K mim za odpadlou
2 spojeno (Ba PPŠ) ODV 1.K (1K2K)+ mim
2 odpadá ODV 2.S (odv1) změna hodiny
3 navíc ODV 3.K mim za odpadlou
3 spojeno (Ba PPŠ) ODV 1.K (1K2K)+ mim
3 odpadá ODV 2.S (odv1) změna hodiny
4 navíc ODV 3.K mim za odpadlou
4 spojeno (Ba PPŠ) ODV 1.K (1K2K)+ mim
4 odpadá ODV 2.S (odv1) změna hodiny
5 navíc ODV 3.K mim za odpadlou
5 spojeno (Ba PPŠ) ODV 1.K (1K2K)+ mim
5 odpadá ODV 2.S (odv1) změna hodiny
O´Flynn Dana
2 navíc ANJ 1.T (2sk) 26
3 navíc ANJ 1.S (sk1) 18 přespočetná hod.
4 navíc ANJ 1.S (sk1) 18 přespočetná hod.
5 supl. (Hs PPŠ) ANJ 4.T 23 přespočetná hod.
6 navíc ANJ 4.T 26 přespočetná hod.
Šulcová Ludmila
1 supl. (Zb PPŠ) OVO 4.T (4T) 38/1 přespočetná hod.
1 spojeno (Ra PPŠ) OVO 3.T (3T) 38/1
3 navíc ROL 2.T (2T) 38/1 přespočetná hod.
4 supl. (Zb PPŠ) OVO 4.T (4T) 35 přespočetná hod.
7a supl. (Zb PPŠ) SAD 3.S 41 přespočetná hod.
Sedláčková Petra
0 spojeno (Vo PPŠ) ODV 2.S (odv2) 215
0 změna ODV 2.S (odv1) 215 za odpadlou
0 odpadá ODV 3.K zrušeno
1 spojeno (Vo PPŠ) ODV 2.S (odv2) 215
1 změna ODV 2.S (odv1) 215 za odpadlou
1 odpadá ODV 3.K zrušeno
2 změna ODV 2.S (odv1) 215 za odpadlou
2 spojeno (Vo PPŠ) ODV 2.S (odv2) 215
2 odpadá ODV 3.K zrušeno
3 spojeno (Vo PPŠ) ODV 2.S (odv2) 215
3 změna ODV 2.S (odv1) 215 za odpadlou
3 odpadá ODV 3.K zrušeno
4 změna ODV 2.S (odv1) 215 za odpadlou
4 spojeno (Vo PPŠ) ODV 2.S (odv2) 215
4 odpadá ODV 3.K zrušeno
5 spojeno (Vo PPŠ) ODV 2.S (odv2) 215
5 změna ODV 2.S (odv1) 215 za odpadlou
5 odpadá ODV 3.K zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.K
0 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
1 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
2 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
3 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
4 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
5 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
1.S
2 VOB 35 supluje Hd (Ra)
3 ANJ sk1 18 navíc Of
3 ANJ sk2 26 navíc Kr
3 BIO odpadá (Sc)
4 ANJ sk2 18 navíc Of
4 ANJ sk1 18 navíc Of
4 ZEL odpadá (Sc)
5 MAT 25 supluje Di (Za)
1.T
1 CJL 41 navíc Be
1 TLV 2sk odpadá (Za)
1 TLV 1sk odpadá (Hs)
2 ANJ 1sk 26 navíc Of
2 ANJ 2sk 26 navíc Of
2 TLV 2sk odpadá (Za)
2 TLV 1sk odpadá (Hs)
4 ANJ 2sk 26 navíc Kr
4 ANJ 1sk 26 navíc Kr
4 CHE odpadá (Za)
6 ZAM 38/1 supluje Hn (Sc)
2.K
0 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
1 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
2 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
3 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
4 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
5 ODV 1K2K mim spojí No (Ba)
2.S
0 ODV odv2 215 spojí Sa (Vo)
0 ODV odv1 215 změna Sa (No)
1 ODV odv2 215 spojí Sa (Vo)
1 ODV odv1 215 změna Sa (No)
2 ODV odv1 215 změna Sa (No)
2 ODV odv2 215 spojí Sa (Vo)
3 ODV odv2 215 spojí Sa (Vo)
3 ODV odv1 215 změna Sa (No)
4 ODV odv1 215 změna Sa (No)
4 ODV odv2 215 spojí Sa (Vo)
5 ODV odv2 215 spojí Sa (Vo)
5 ODV odv1 215 změna Sa (No)
2.T
3 MYS 2R3R 38 navíc Hn
3 ROL 2T 38/1 navíc Sl
3 BIO odpadá (Za)
6 ANJ 25 supluje Kr (Za)
3.K
0 ODV mim navíc No
0 ODV odpadá (Sa)
1 ODV mim navíc No
1 ODV odpadá (Sa)
2 ODV mim navíc No
2 ODV odpadá (Sa)
3 ODV mim navíc No
3 ODV odpadá (Sa)
4 ODV mim navíc No
4 ODV odpadá (Sa)
5 ODV mim navíc No
5 ODV odpadá (Sa)
3.S
5 ANJ sk1 18 navíc Kr
5 ANJ sk2 18 navíc Kr
5 SAD odpadá (Zb)
7a SAD 41 supluje Sl (Zb)
3.T
1 OVO 3T 38/1 spojí Sl (Ra)
3 MYS 2R3R 38 navíc Hn
3 KVE 3T 35 navíc Hd
3 BIO odpadá (Ra)
4 KVE 3T 32 supluje Hd (Ra)
4.T
1 OVO 4T 38/1 supluje Sl (Zb)
4 OVO 4T 35 supluje Sl (Zb)
5 ANJ 23 supluje Of (Hs)
6 ANJ 26 navíc Of
7a BIO odpadá (Ra)
8a TLV mim spojí Be (Hs)
9a TLV mim spojí Be (Hs)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou