Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 21. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6a 7a 8a 9a 9
Boudná Marcela Vo Vo Vo Vo Vo Vo
Hásek Tomáš Of .. Be Be - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Zápotocká Romana
2 navíc CHE 2.T 25 přespočetná hod.
3 navíc CHE 1.T 25 za odpadlou
3 změna HCH 1.T (1R2R)+ zrušeno
Benešová Dana
3 supl. (Hs PPŠ) TLV 3.K (123K)+ TV přespočetná hod.
4 supl. (Hs PPŠ) TLV 3.K (123K)+ TV přespočetná hod.
5 výměna << CJL 2.T 41 z 20.9. 6. hod
O´Flynn Dana
1 supl. (Hs PPŠ) ANJ 2.S (SK-1) 32 přespočetná hod.
3 navíc ANJ 2.T 26 za odpadlou
5 výměna >> ANJ 2.T na 20.9. 6. hod
Vorlíček Čestmír
0 supl. (Ba nem) ODV 1.S (ODV1) 208 přespočetná hod.
1 supl. (Ba nem) ODV 1.S (ODV1) 208 přespočetná hod.
2 supl. (Ba nem) ODV 1.S (ODV1) 208 přespočetná hod.
3 supl. (Ba nem) ODV 1.S (ODV1) 208 za odpadlou
3 změna ZME 1.T (1T2T)+ zrušeno
4 supl. (Ba nem) ODV 1.S (ODV1) 208 za odpadlou
4 odpadá ZME 2.S zrušeno
5 supl. (Ba nem) ODV 1.S (ODV1) 208 přespočetná hod.
Zábrahová Petra
2 navíc BIO 1.T 35 za odpadlou
4 navíc ZEL 2.S 29 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.K
3 TLV 123K TV supluje Be (Hs)
4 TLV 123K TV supluje Be (Hs)
1.S
0 ODV ODV1 208 supluje Vo (Ba)
1 ODV ODV1 208 supluje Vo (Ba)
2 ODV ODV1 208 supluje Vo (Ba)
3 ODV ODV1 208 supluje Vo (Ba)
4 ODV ODV1 208 supluje Vo (Ba)
5 ODV ODV1 208 supluje Vo (Ba)
1.T
2 BIO 35 navíc Zb
2 ZEM 12TR odpadá (Hs)
3 CHE 25 navíc Za
3 HCH 1R2R odpadá (Za)
3 ZME 1T2T odpadá (Vo)
2.K
3 TLV 123K TV supluje Be (Hs)
4 TLV 123K TV supluje Be (Hs)
2.S
1 ANJ SK-1 32 supluje Of (Hs)
4 ZEL 29 navíc Zb
4 ZME odpadá (Vo)
2.T
2 CHE 25 navíc Za
2 ZEM 12TR odpadá (Hs)
3 ANJ 26 navíc Of
3 HCH 1R2R odpadá (Za)
3 ZME 1T2T odpadá (Vo)
5 CJL 41 výměna << Be z 20.9. 6. hod
5 ANJ výměna >> na 20.9. 6. hod
3.K
3 TLV 123K TV supluje Be (Hs)
4 TLV 123K TV supluje Be (Hs)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou